پاسخ سوالات مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه

مبلغ فروش الیاف و نوار پلی استر شرکت پلی اکریل ایران در دی ماه چقدر است؟

کد سوال : ۹۹۱۲۰۱۳ مبلغ فروش الیاف و نوار پلی استر شرکت پلی اکریل ایران در دی ماه چقدر است؟ پاسخ صحیح 👈 گزینه ۳: ۲۴۹۱۹۹۶۲۴ میلیون ریال ***جایزه ۳۱۰۰۰ امتیاز هدیه و بیشترین تخفیفات***فقط با کلیک و ورود یا ثبت نام از طریق لینک های وبسایت های مذکور ۳۱۰۰۰ امتیاز هدیه و بیشترین تخفیفات معرفی …

مبلغ فروش الیاف و نوار پلی استر شرکت پلی اکریل ایران در دی ماه چقدر است؟ ادامه »

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه

با توجه به گزارش دی ماه فسپا، نرخ فروش لوله های گازی و صنعتی از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۱۰/۳۰ چقدر است؟

با توجه به گزارش دی ماه فسپا، نرخ فروش لوله های گازی و صنعتی از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۱۰/۳۰ چقدر است؟ کد سوال : ۹۹۱۲۰۱۲ پاسخ صحیح 👈 گزینه ۱: ۱۱۴۰۵۳۱۷۵ میلیون ریال ***جایزه ۳۱۰۰۰ امتیاز هدیه و بیشترین تخفیفات***فقط با کلیک و ورود یا ثبت نام از طریق لینک های وبسایت های مذکور ۳۱۰۰۰ …

با توجه به گزارش دی ماه فسپا، نرخ فروش لوله های گازی و صنعتی از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۱۰/۳۰ چقدر است؟ ادامه »

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه

طبق گزارش فعالیت دی ماه کویر، مبلغ فروش ضایعات تولیدی در این دوره چقدر است؟

کد سوال : ۹۹۱۲۰۱۰ طبق گزارش فعالیت دی ماه کویر، مبلغ فروش ضایعات تولیدی در این دوره چقدر است؟ پاسخ صحیح گزینه ۴: ۱۰۶۱۶۵ میلیون ریال ***جایزه ۳۱۰۰۰ امتیاز هدیه و بیشترین تخفیفات***فقط با کلیک و ورود یا ثبت نام از طریق لینک های وبسایت های مذکور ۳۱۰۰۰ امتیاز هدیه و بیشترین تخفیفات معرفی معرف …

طبق گزارش فعالیت دی ماه کویر، مبلغ فروش ضایعات تولیدی در این دوره چقدر است؟ ادامه »

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه

با توجه به اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) نماد معادن بازار، قیمت تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی در تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰ چقدر است؟

با توجه به اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) نماد معادن بازار، قیمت تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی در تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰ چقدر است؟ پاسخ صحیح گزینه ۱: ۱۶۶۱۹۹۸ میلیون ریال ***جایزه ۳۱۰۰۰ امتیاز هدیه و بیشترین تخفیفات***فقط با کلیک و ورود یا ثبت نام …

با توجه به اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) نماد معادن بازار، قیمت تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی در تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰ چقدر است؟ ادامه »

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه

با توجه به اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) نماد وجم، پرداختنی های غیرتجاری این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل چند درصد تغییر کرده است؟

پاسخ کد سوال : ۹۹۱۲۰۰۹با توجه به اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) نماد وجم، پرداختنی های غیرتجاری این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل چند درصد تغییر کرده است؟ پاسخ صحیح گزینه ۴: ۳۰/۰۰۱ درصد افزایش ***جایزه ۳۱۰۰۰ امتیاز هدیه و بیشترین تخفیفات***فقط با کلیک و ورود …

با توجه به اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) نماد وجم، پرداختنی های غیرتجاری این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل چند درصد تغییر کرده است؟ ادامه »

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی، سهامدار عمده کدام نماد است؟

جواب سوال ۹۹۱۲۰۰۸ باشگاه آگاه صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی، سهامدار عمده کدام نماد است؟ گزینه ۱: کروی گزینه ۲: دماوند گزینه ۳: شزنگ گزینه ۴: فسرب جواب سوال ۹۹۱۲۰۰۸ باشگاه آگاه پاسخ صحیح بزودی… https://superad.ir/index.php?page=item&id=31269

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه

سهامدار عمده نماد زنگان کدام گزینه است؟

سهامدار عمده نماد زنگان کدام گزینه است؟ پاسخ صحیح 👈 گزینه ۳: شرکت کالسیمین کد سوال : ۹۹۱۲۰۰۷ ***جایزه ۳۱۰۰۰ امتیاز هدیه و بیشترین تخفیفات***فقط با کلیک و ورود یا ثبت نام از طریق لینک های وبسایت های مذکور ۳۱۰۰۰ امتیاز هدیه و بیشترین تخفیفات معرفی معرف سطح ده باشگاه آگاه BR۰۵۲۴ و امتیاز و اعتبار …

سهامدار عمده نماد زنگان کدام گزینه است؟ ادامه »

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه

کدام گزینه موضوع افشای اطلاعات با اهمیت شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، منتشر شده در تاریخ ۲۹ بهمن ماه است؟

پاسخ صحیح 👈 گزینه ۱: تعهد و بازارگردانی ۱۰۰۰۰۰۰ اوراق شرکت نفت پارس کد سوال : ۹۹۱۲۰۰۷ https://superad.ir/index.php?page=item&id=31246

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه

قیمت پایانی معدنی کیمیای زنجان گستران با نماد کیمیا در پایان معاملات روز چهار شنبه ۶ اسفند ماه در چه محدودهای خواهد بود؟

پاسخ پیشنهادی صحیح گزینه ۴ ***جایزه ۳۱۰۰۰ امتیاز هدیه و بیشترین تخفیفات***فقط با کلیک و ورود یا ثبت نام از طریق لینک های وبسایت های مذکور ۳۱۰۰۰ امتیاز هدیه و بیشترین تخفیفات معرفی معرف سطح ده باشگاه آگاه BR۰۵۲۴ و امتیاز و اعتبار را جایزه بگیریدآیدی کانال تلگرام: T.ME/br0524bours https://superad.ir/index.php?page=item&id=31233

با توجه به گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت کی بی سی، درآمد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ کدام یک از گزینه های زیر کمتر است؟

با توجه به گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت کی بی سی، درآمد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ کدام یک از گزینه های زیر کمتر است؟